Fermaatjes in actie

3 April open dag De Biechten

Op 3 april treden klas 1 t/m 4 op in de Biechten ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Biechten. Er zullen twee optredens worden verzorgt en deze zullen in de middag plaatsvinden. Exacte tijd volgt nog.