Fermaatjes in actie

10 juli - Lustrum Fermaatjes en afscheid Marion

10 juli vieren we het 25-jarig lustrum met een groots concert en nemen we tegelijkertijd afscheid van Marion. Wij nodigen alle leden, oud-leden, familie en vrienden van de Fermaatjes uit om dit concert mee te maken.

Graag hier aanmelden voor het lustrumconcert