Fermaatjes in actie

10 juli - Lustrum Fermaatjes en afscheid Marion

10 juli vieren we het 25-jarig lustrum met een groots concert en nemen we tegelijkertijd afscheid van Marion. Wij nodigen alle leden, oud-leden, familie en vrienden van de Fermaatjes uit om dit concert mee te maken.

Graag hier aanmelden voor het lustrumconcert

16/17 April 2016: Schetsboek van Jeroen

Optredens in samenwerking met de Balletschool Geraldine in het theater aan de Parade.

Zie hier voor meer informatie

Fermaatjes zingen 12 februari bij opening Jeroen Bosch Jaar!

De Fermaatjes zijn uitgenodigd om te komen zingen bij de officiële opening van de tentoonstelling: 'Jheronimus Bosch: Visioenen van een genie' op 12 februari. Die opening zal worden gedaan door Koning Willem-Alexander. Ons optreden zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden tussen 12.30 en 13.30 uur op de Parade. In Den Bosch

3 April open dag De Biechten

Op 3 april treden klas 1 t/m 4 op in de Biechten ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Biechten. Er zullen twee optredens worden verzorgt en deze zullen in de middag plaatsvinden. Exacte tijd volgt nog.

16 Mei zingen de Fermaatjes in het Concertgebouw!

De Fermaatjes doen mee met het KBZON korenfestival op tweede Pinksterdag in Amsterdam.